Nổi mụn ở dương vật là tình trạng có mụn ở thân dương vât, mụn ở đầu dương vật. Thường là mụn bọc ở thân dương vật hoặc nổi mụn trắng ở bao quy đầu khiến dương vật bị ngứa ...