Nam giới nếu vô tình thực hiện những thói quen này sẽ tiêu diệt rất nhiều tinh trùng, ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Do vậy, nam giới cần chú ý hơn...